Exportní kancelář Soundczech nás sponozoruje od roku 2021. Děkujeme.
Ministerstvo kultury České republiky podpořilo workshopy v roce 2020. Děkujeme.
Jsme členem České obce hudební.