• Kdo je MMF Czech Republic?

Music Managers Forum Czech Republic je asociace hudebních manažerů a booking agentů, jejímž cílem je rozvíjet český hudební průmysl a především jeho manažerský sektor. Podporuje vzdělávání začínajících, ale také zkušených manažerů prostřednictvím workshopů a hudební konference ReConnect. Propojuje také manažery nejen mezi sebou, ale i s ostatními profesemi v sektoru, pomáhá vylepšit legislativní prostředí v České republice navázané na hudební průmysl.

MMF CR úzce spolupracuje s mateřskou mezinárodní asociací International Music Managers Forum a její cíle se snaží aplikovat i pro prostředí hudebního trhu v ČR. MMF CR je členem zastřešujících asociací Česká obec hudební a Kulturní federace, se kterými pracuje na společných cílech hudebního či kreativního sektoru.

 • Kdo je IMMF?

The International Music Managers Forum – Mezinárodní fórum hudebních manažerů (IMMF) je zastřešující organizací regionálních a národních asociací hudebních manažerů (jako je právě vznikající MMF Czech Republic). Členská základna zahrnuje profesionály ze zhruba 50 zemí a oslovuje vice než 3000 hudebních manažerů. IMMF propojuje muzikanty a hudební manažery globálně za účelem sdílení zkušeností, informací a zdrojů.

IMMF vnímá jako jednu z hlavních výzev dobře zacílené a adekvátní párování kontaktů v rámci sítě svých regionálních buněk. Jedna z největších výzev je ve velké poptávce menších a začínajících manažerů/agentů o napojení na „velké ryby“, což vytváří přetížení v již tak vypjatém programu těchto starších a zkušenějších manažerů. Obě strany tak zůstávají neuspokojené. Je zde mnoho metrik ve vnímání úspěchu a liší se žánrově i národně. Propojení manažera z Rigy s manažerem z New Yorku ještě nemusí znamenat úspěch. Správné kurátorství propojování a identifikace skutečných potřeb je náročnější, než by se mohlo zdát, ale neutuchající snaha zdokonalovat tento proces často přináší zajímavé a podnětné momenty.

Jaká je mise MMF Czech Republic?

 • Aktivně působit a spolupodílet se na vytváření legislativního, sociálního a finančního prostředí, příznivého pro fungování hudebního průmyslu v ČR
 • Podporovat a organizovat školení a vzdělávání manažerů další generace, za účelem zdokonalení
 • Podporovat celé široké spektrum hudebního průmyslu a profesionalitu v jeho rámci
 • Podporovat korektnost a transparentnost v hudebním managementu
 • Uznání hudebního průmyslu jako podstatného přínosu do ekonomiky státu
 • Profesionalizace méně zkušených či začínajících členů
 • Zapojení inovativních technologií a business modelů do manažerských konceptů

Nástroje k realizaci daných cílů jsou:

 • Vzdělávání a školení (Education & Training)
 • Diskuze a prosazování společných cílů ve spolupráci s příslušnými státními či evropskými orgány
 • Networking (propojování kontaktů)

Participací v MMF Czech Republic na národní a mezinárodní úrovni mohou manažeři a jimi zastupovaní umělci:

 • Sdílet zkušenosti a informace
 • Navštěvovat pravidelná informativní setkání s možností networkingu
 • Získat potřebný vhled do reálií hudebního průmyslu
 • Připojit se na oficiální informační kanály na Facebooku, kde je možnost komunikovat společné zájmy
 • Podílet se či organizovat vzdělávací a informační události
 • Propojit se na další subjekty hudebního průmyslu
 • Získat společné výhody v rámci dodavatelů
 • Podílet se na analýze dat, spojených se zájmy hudebních manažerů
 • Získat oporu k obhájení svých zájmů a pozic, potřebnou pro komunikaci s ostatními účastníky kreativního průmyslu všeobecně. Umělci a jejich manažeři se musí sjednotit, debatovat, obhajovat své pozice a zájmy a vysílat kolektivní poselství směrem k zákonodárcům a provozovatelům služeb, využívajícím hudbu jako produkt nebo součást produktu

Vzdělávání 

MMF Czech Republic pořádá nepravidelné workshopy, kde se mladší a méně zkušení manažeři mohou setkat se svými zkušenějšími kolegy a zaměřit se na různá témata, která je potřeba pochopit a správně pojmout pro zdravé fungování zastupovaných kapel a umělců. Setkání se pořádají se zástupci české i zahraniční hudební scény různých žánrů.

Pro chystané akce prosíme sledujte výpis plánovaných událostí v této sekci a nastavte si odběry notifikací v členské skupině na Facebooku.