Podmínky členství MMF Czech Republic

 • Členem se může stát hudební manažer nebo booking agent kapely či hudebníka.
 • Relevantnost požadavku schvaluje alespoň prostá většina členské schůze představenstva formou hlasování a zavedením do zápisu z členské schůze.
 • Přihláška se podává formou vyplnění formuláře na internetu, viz níže.
 • Uhrazení členského příspěvku ve výši 1 000,- Kč za rok na účet 000000-2701743615/2010
 • Člen se musí zúčastnit alespoň 1x ročně oficiálního setkání nebo akce uspořádané MMF Czech Republic a také se zúčastnit mezinárodní hudební konference nebo showcase události pořádané v České Republice nebo zahraničí.
 • Člen je povinen řídit se etickým kodexem organizace MMF Czech Republic

Proč se stát členem MMF Czech Republic?

Participací v MMF Czech Republic mohou manažeři a jimi zastupovaní umělci:

 • Získat jednotné zastoupení pro komunikaci s vyššími státními orgány v důsledku mimořádných opatření Vlády ČR spojených s virem Covid-19
 • Sdílet zkušenosti a informace
 • Navštěvovat pravidelná informativní setkání s možností networkingu
 • Získat potřebný vhled do reálií hudebního průmyslu
 • Připojit se na oficiální informační kanály na Facebooku, kde je možnost komunikovat společné zájmy
 • Podílet se či organizovat vzdělávací a informační události
 • Propojit se na další subjekty hudebního průmyslu
 • Získat společné výhody v rámci dodavatelů
 • Podílet se na analýze dat, spojených se zájmy hudebních manažerů
 • Získat oporu a vystavit obhajobu, potřebnou pro komunikaci s ostatními účastníky kreativního průmyslu všeobecně. Umělci a jejich manažeři se musí sjednotit, debatovat, obhajovat a vysílat kolektivní poselství směrem k zákonodárcům a provozovatelům služeb, využívajícím hudbu jako produkt nebo součást produktu. 
Registrace