Popis výzvy MMF CR Academy – výjezdy začínajících manažerů 2023

Cílem výzvy MMF CR Academy – výjezdy začínajících manažerů je zasvětit účastníky výzvy do problematiky mezinárodních hudebních konferencí  a to společným výjezdem na menší konference Fira B! a PIN. Podmínkou získání podpory je účast na všech aktivitách spojených s touto výzvou (příprava, návštěva konference a setkání se zahraničními delegáty, hodnocení, závěrečná zpráva). 

Výjezd zahrnuje: 

  • přípravná schůzka v Praze v týdnu 18.–22. 9. 2023 (termín bude upřesněn) – obeznámení s podstatou a průběhem konferencí vč. nutných příprav před samotnou účastí, konzultace prezentačních materiálů
  • konference – mentoring po celou dobu konference, organizované setkání s vybranými zahraničními účastníky konference, návštěva konferenčního programu vč. showcase koncertů dle vlastního výběru
  • hodnotící schůzka v Praze v týdnu 11.–15. 12. 2023 (termín bude upřesněn) – zhodnocení přínosů osobně i formou závěrečné zprávy  

Výzva 1

Fira B!: 1.–5. 11. 2023, Mallorca, Španělsko http://www.firab.org/en/

Fira B! je konference zaměřená na hudbu a scénická umění, která vznikla v roce 2015 s cílem propagovat tvorbu umělců z Baleárských ostrovů     a podporovat výměnné sítě mezi profesionály v oblasti hudby a scénických umění na národní a mezinárodní úrovni. 

Součástí konference jsou setkání s agenturami, manažery, kluby a festivaly. Uskuteční se také rychlá setkání, tzv. „speedmeeting“ s výběrem profesionálů z Evropy, USA a Kanady.

Výzva 2

PIN: 30. 11. – 2. 12. 2023, Skopje, Makedonie https://pinconference.mk

PIN je první a jediná mezinárodní hudební konference a showcase festival v Makedonii. Hlavním cílem PINu je obohatit místní hudební sektor      o aktuální znalosti a lidi, kteří budou součástí tohoto rozvoje v Makedonii a balkánském regionu.

PIN je o propojení hudebních trhů v Evropě a vytvoření prostoru pro hudebníky a hudební profesionály v regionu. Cílem je aktivní podíl na rozvoji jejich kariéry, dovedností a pomoc budovat, utvářet a rozšiřovat znalosti v hudebním průmyslu.

Podmínky výjezdu naleznete zde.

Počet podpořených žadatelů:

FIRA B!, Mallorca: 5

PIN, Skopje: 5

Výše podpory:

Fira B!: 11.000,- Kč

PIN: 5 000,- Kč

Přihláška zde.

Termín pro podání přihlášek: 28. 7. 2023 (23:59) 

Kontaktní osoba: Michaela Zelková (info@mmf-cr.cz)