Kdo je Music Managers Forum Czech Republic?
MMF Czech Republic je asociace hudebních manažerů a booking agentů ČR, která je přímo napojená na představenstvo mezinárodní organizace IMMF. MMF Czech Republic si bere za své cíle mateřské IMMF a dále je rozšiřuje o otázky, které trápí zástupce kapel na domácí půdě v podmínkách lokálního trhu a know how.
MMF Czech Republic oficiálně vznikla v květnu roku 2018 díky přímým kontaktům na představitele IMMF, vybudovaným za pomoci exportní kanceláře SoundCzech a účasti představenstva MMF Czech Republic na hudebních konferencích v EU, například Spring Break (Polsko), Eurosonic Noorderslag (Holandsko), Vienna Waves (Rakousko), Reeperbahn (Německo), Musikmesse (Německo), MaMA (Francie), Nouvelle Prague (Česká republika) a mnoha dalších.
MMF Czech Republic pořádá 2x ročně setkání celé členské základny, kde je možné si vyměnit názory, kontakty a vznést požadavky na řešení témat s IMMF, která jsou nejaktuálnější pro majoritu členů.


Kdo je International Music Managers Forum?
The International Music Managers Forum – Mezinárodní fórum hudebních manažerů (IMMF) je zastřešující organizací regionálních a národních asociací hudebních manažerů (jako je právě vznikající MMF Czech Republic). Členská základna zahrnuje profesionály ze zhruba 50 zemí a oslovuje vice než 3000 hudebních manažerů. IMMF propojuje muzikanty a hudební manažery globálně za účelem sdílení zkušeností, informací a zdrojů.
IMMF vnímá jako jednu z hlavních výzev dobře zacílené a adekvátní párování kontaktů v rámci sítě svých regionálních buněk. Jedna z největších výzev je ve velké poptávce menších a začínajících manažerů/agentů o napojení na „velké ryby“, což vytváří přetížení v již tak vypjatém programu těchto starších a zkušenějších manažerů. Obě strany tak zůstávají neuspokojené. Je zde mnoho metrik ve vnímání úspěchu a liší se žánrově i národně. Propojení manažera z Rigy s manažerem z New Yorku ještě nemusí znamenat úspěch. Správné kurátorství propojování a identifikace skutečných potřeb je náročnější, než by se mohlo zdát, ale neutuchající snaha zdokonalovat tento proces často přináší zajímavé a podnětné momenty.


Jaká je mise MMF Czech Republic?
- Aktivně působit a spolupodílet se na vytváření legislativního, sociálního a finančního prostředí, příznivého pro fungování hudebního průmyslu v ČR
- Podporovat a organizovat školení a vzdělávání manažerů další generace, za účelem zdokonalení
- Podporovat celé široké spektrum hudebního průmyslu a profesionalitu v jeho rámci
- Uznání hudebního průmyslu jako podstatného přínosu do ekonomiky státu 
- Podporovat korektnost a transparentnost v hudebním managementu
- Profesionalizace méně zkušených či začínajících členů
- Zapojení inovativních technologií a business modelů do manažerských konceptů


Nástroje k realizaci daných cílů jsou:
- Vzdělávání a školení 
- Diskuze a prosazování společných cílů ve spolupráci s příslušnými státními či evropskými orgány
- Networking (propojování kontaktů)


Účastí v MMF Czech Republic na národní a mezinárodní úrovni mohou manažeři a jimi zastupovaní umělci:
- Sdílet zkušenosti a informace
- Navštěvovat pravidelná informativní setkání s možností networkingu
- Získat potřebný vhled do reálií hudebního průmyslu
- Připojit se na oficiální informační kanály na Facebooku, kde je možnost komunikovat společné zájmy
- Podílet se či organizovat vzdělávací a informační události
- Propojit se na další subjekty hudebního průmyslu
- Získat společné výhody v rámci dodavatelů
- Podílet se na analýze dat, spojených se zájmy hudebních manažerů
- Získat oporu k obhájení svých zájmů a pozic, potřebnou pro komunikaci s ostatními účastníky kreativního průmyslu všeobecně. Umělci a jejich manažeři se musí sjednotit, debatovat, obhajovat své pozice a zájmy a vysílat kolektivní poselství směrem k zákonodárcům a provozovatelům služeb, využívajícím hudbu jako produkt nebo součást produktu.


Vzdělávání
MMF Czech Republic pořádá nepravidelné workshopy, kde se mladší a méně zkušení manažeři mohou setkat se svými zkušenějšími kolegy a zaměřit se na různá témata, která je potřeba pochopit a správně pojmout pro zdravé fungování zastupovaných kapel a umělců. Setkání se pořádají se zástupci české i zahraniční hudební scény různých žánrů.
Pro chystané akce prosíme sledujte výpis plánovaných událostí v této sekci a nastavte si odběry notifikací v členské skupině na Facebooku

Kalendář akcí pod záštitou MMF Czech Republic:
Cyklus hudebních workshopů 2020, který vznikl za podpory MK ČR:
8.6.2020 Jak na streaming? (Petr Blažek)
12.8.2020 Jak se dostat booking agentovi pod kůži? (Dušan Svíba)
5.8.2020 Jak na digitální distribuci? (Vojtěch Kalina)
9.9. 2020 Jak a proč na showcase? (Petra Burthey, Hana Podhorská)
7.10. 20202 Jak na Eurovizi? (Vojtěch Dohnal)
4.11. 2020 Jak na YouTube? (Petr Blažek)
1.12.2020 Manažerské dovednosti? ( Petr Blažek)
17.12. 2020 Workshop s mezinárodní účastí - Music Managers Forum ve světě a význam jeho členství? (generální manažer IMMF Jake Beaumont Nesbitt)