Podmínky členství MMF Czech Republic

- Členem se může stát hudební manažer nebo booking agent kapely či hudebníka.
- Relevantnost požadavku schvaluje alespoň prostá většina členské schůze představenstva formou hlasování a zavedením do zápisu z členské schůze.
- Přihláška se podává formou vyplnění formuláře na internetu, viz níže.
- Uhrazení členského příspěvku ve výši 1 000,- Kč za rok. Na rok 2021 se platí snížený příspěvek 500,- Kč.
-  Člen se musí zúčastnit alespoň 1x ročně oficiálního setkání nebo akce uspořádané MMF Czech Republic a také se zúčastnit mezinárodní hudební konference nebo showcase události pořádané v České Republice nebo zahraničí.
- Člen je povinen řídit se etickým kodexem organizace MMF Czech Republic


Proč se stát členem MMF Czech Republic?

Participací v MMF Czech Republic mohou manažeři a jimi zastupovaní umělci:
- Získat jednotné zastoupení pro komunikaci s vyššími státními orgány v důsledku mimořádných opatření Vlády ČR spojených s virem Covid-19
- Sdílet zkušenosti a informace
- Navštěvovat pravidelná informativní setkání s možností networkingu
- Získat potřebný vhled do reálií hudebního průmyslu
- Připojit se na oficiální informační kanály na Facebooku, kde je možnost komunikovat společné zájmy
- Podílet se či organizovat vzdělávací a informační události
- Propojit se na další subjekty hudebního průmyslu
- Získat společné výhody v rámci dodavatelů
- Podílet se na analýze dat, spojených se zájmy hudebních manažerů
- Získat oporu a vystavit obhajobu, potřebnou pro komunikaci s ostatními účastníky kreativního průmyslu všeobecně. Umělci a jejich manažeři se musí sjednotit, debatovat, obhajovat a vysílat kolektivní poselství směrem k zákonodárcům a provozovatelům služeb, využívajícím hudbu jako produkt nebo součást produktu