Podmínky pro přijetí do 
MMF Czech Republic

 1. Členem se může stát hudební manažer/ booking agent kapely nebo hudebníka.

 2. Relevantnost požadavku schvaluje alespoň prostá většina členské schůze představenstva formou hlasování a zavedením do zápisu z členské schůze.

 3. Přihláška se podává formou vyplnění formuláře na internetu.

 4. Uhrazení ročního členského příspěvku ve výši 1000 Kč.

 5. Člen musí doložit alespoň 1x ročně účast na oficiálním setkání pořádaném MMF Czech Republic.

 6. Člen musí doložit alespoň 1x ročně účast na workshopu pod záštitou MMF Czech Republic.

 7. Člen musí doložit alespoň 1x ročně účast na mezinárodní hudební konferenci nebo showcase události pořádané v České Republice nebo v zahraničí.  PROČ SE STÁT ČLENEM MMF Czech Republic?


  Participací v MMF Czech Republic  mohou manažeři a jimi zastupovaní umělci:

  • Sdílet zkušenosti a informace
  • Navštěvovat pravidelná informativní setkání s možností networkingu
  • Získat potřebný vhled do reálií hudebního průmyslu
  • Připojit se na oficiální informační kanály na Facebooku, kde je možnost komunikovat společné zájmy
  • Podílet se či organizovat vzdělávací a informační události
  • Propojit se na další subjekty hudebního průmyslu
  • Získat společné výhody v rámci dodavatelů
  • Podílet se na analýze dat, spojených se zájmy hudebních manažerů
  • Získat oporu a vystavit obhajobu, potřebnou pro komunikaci s ostatními účastníky kreativního průmyslu všeobecně. Umělci a jejich manažeři se musí sjednotit, debatovat, obhajovat a vysílat kolektivní poselství směrem k zákonodárcům a provozovatelům služeb, využívajícím hudbu jako produkt nebo součást produktu