Novinky

1.8.2021

15.9.2021 Tě zveme do Brna na konferenci, kterou spolupořádáme se SoundCzech a naší mateřskou IMMF v rámci třídenní akce ReConnect v Brně na Flédě. Program našeho MMF CR dne:

Moderuje Petr Kush Blažek

09:00 Zahájení – Jake Beaumont Nesbitt (IMMF), Petr Blažek (MMF CR)

09:15 Duševní vlastnictví v hudbě – Rudolf Leška (advokátní kancelář Štaidl-Leška), Barbora Mikolášiková (HUFA JAMU), Vojtěch Dohnal (MMF CR)

10:00 Sync a publishing – Marie Zhořová (BrainZone), Roman Rossi (Nemoros)

10:45 Sociální sítě a streaming – zkušenosti, tipy (in English) – Andras Bodrogi (HU), Vojta Kalina (MMF CR)

11:30 Přivítání od BACH & SoundCzech & IMMF – Vít Kalvoda (BACH), Martin Kozumplík (Kabinet múz, Márton Naray (SoundCzech), Jake Beaumont Nesbitt (IMMF)

11:45 Artists Business Forum (in English)
What happened in the region during pandemic, what´s the new normal, how are artists, managers independent scene surviving, what are the best practise?
A round-table moderated by Jake Beaumont Nesbitt (UK, IMMF) and Dijana Lakus (CRO, general advisor IMMF)

13:30 Přestávka/Break

14:15 Artists Business Forum (ABF) (in English)
A roundtable discussion, Chatham House Rule, moderated by IMMF – CEE Regional Artist Managers

14:15 ABF Introduction by BACH & SoundCzech & MMF CR & ČOH

14:40 Talking with Government – Marek Fišer (Brno culture board), Jiří Pilip (Ministry of Culture CZ)

15:15 Key list of best practice for Govts and CMO

15:45 Coffee break

16:00 The future business model where are artist business models headed by 2029

16:20 Where will your artist be making money in 2029? (discussion)

17:15 Czech wine and beer tasting (sponsored)

17:45 Freedom of expression discussion

18:45 Break
19:30 Dinner options – Networking opportunities
20:00 Full Moon party, Kabinet múz, Sukova 49/4 (Kittchen, Jan Fic) vstup pro účastníky zdarma
24:00 Secret after party, Fléda, Štefánikova 95, vstup pro účastníky zdarma

IMMF Guests
Peter Soltesz (HU)
Juraj Cocher (SK)
Táňa Lehocká (SK)
Michal Kaščák (SK, Pohoda festival)
Michal Hajduk (PL)
+ possibly Vedran Meniga (CRO)

Soundczech/HEMI guests:
Guests Marton Naray (CZ, SoundCzech)
Zsolt Jeges (HU)
Andras Bodrogi (HU)
Login Kociski (MK)
Simon Aleksovski (MK)
Natasha Padabed (RU)
Michal Wojcik (POL)
Tomek Bysiewicz (POL)

Registrace atd. vše najdeš na webu. Vstup pro členy MMF CR je zdarma na celý den, jen je třeba se registrovat na webu (ideálně co nejdříve). Událost zde. Slevový kód pro členy MMF CR na ubytování zde je: Jacob-BC.

Jaké Tě na podzim čekají workshopy?
8.9. Roman Strejček, Adam Dvořák: OSA a Intergram
13.10. Bára Šubrtová: Jak zaujmout a získat více koncertních příležitostí
10.11. Jeroným Šubrt: Autoři, výkonní umělci, vydavatelé – jak v praxi na licence, duševní vlastnictví, kolektivní správu

1.1.2021
Členský poplatek MMF CR na letošní rok je z původní částky 1 000,- Kč snížen na 500,- Kč. Prosíme o úhradu do konce ledna.

9.4.2020
Přímá podpora 25 000,- Kč pro OSVČ – nové znění
Ministerstvo financí a Finanční správa včera představila nové podmínky pro získání podpory 25 000 kč pro OSVČ, návrh byl včera schválen parlamentem. podmínky:
jedná se o osobu samostatně výdělečně činnou podle zákona upravujícího důchodové pojištění (typicky živnostník, samostatný zemědělec, autor nebo umělec, znalec, tlumočník, veterinář, lékař, poskytovatel zdravotní péče, architekt, daňový poradce a podobně). Vykonávaná činnost je činností hlavní, vykonávaná činnost může být i činností vedlejší, pokud OSVČ současně nevykonává zaměstnání OSVČ byla aktivní ke dni 12. března 2020. Případně může jít také o OSVČ, jejíž činnost byla přerušena kdykoliv po 31. srpnu 2019 (sezónní podnikání).
OSVČ prohlásí, že nemohla tuto činnost zcela nebo z části vykonávat nad míru obvyklou, a to v důsledku ohrožení zdraví souvisejícím s výskytem koronaviru nebo krizových opatření vlády (a to zejména z některého z důvodů, jako je nutnost uzavřít provozovnu nebo omezit její provoz, karanténa OSVČ nebo jejího zaměstnance, péče o dítě, omezení poptávky po výrobcích nebo službách poskytovaných OSVČ či omezení nebo ukončení dodávek nebo služeb potřebných pro výkon činnosti).
Splnění těchto skutečností doloží žadatel čestným prohlášením.
Pozor – žádost je třeba podat nejpozději do 30. června 2020, jinak nárok na bonus zaniká.

5.4.2020
Prohlášení zástupců české hudební scény
Pandemie koronaviru zasáhla výdělečný potenciál a obchodní vyhlídky hudebních společností a umělců napříč hudebním průmyslem. Pořadatelé koncertů, provozovatelé míst pro živá vystoupení a hudebníci v reakci na krizi, která si dle odborníků na zdravotnictví vyžádá několik měsíců k překonání, vyzývají politiky k přijetí důležitých opatření. Až krize pomine, živé hudební produkce budou patřit k posledním, kde bude provoz znovu obnovený, a k úplnému zotavení živého umění budou potřebné další roky.
V těchto zoufalých časech můžeme dle rostoucího zájmu o hudební produkci v digitálním prostředí vidět, jak moc je hudba pro širokou veřejnost důležitá. Přitom nejohroženější je paradoxně právě sektor hudby, který především v oblasti soudobé či alternativní hudby žil od roku 1989 prakticky bez jakékoli veřejné podpory a nyní je naprosto paralyzován.
Hudební scéna je ekosystém, v němž všichni zúčastnění hrají klíčovou roli, a pokud by jediný vypadl, způsobilo by to dlouhodobé problémy nejen celému hudebnímu odvětví. Hudební festivaly často přilákají velké množství návštěvníků do regionů, z čehož profitují i navazující služby jako hotely, penziony, pohostinství a další. Po majitelích restaurací, provozoven služeb a ubytovacích zařízení jsou jednou z nejzasaženějších skupin autoři, umělci, místa pro živá vystoupení a navazující profese, jako jsou promotéři, manažeři, technici světla a zvuku, poskytovatelé služeb, agentury a další. Bez solidárního přístupu a především rychlé a cílené pomoci ze strany státu má hudební ekosystém velmi malou šanci na přežití.
Během posledních týdnů vznikla pracovní skupina zástupců české hudební scény (BACH, ČAF, ČHR, DILIA, FESTAS, IDU/SoundCzech, INTERGRAM, MMF, OSA, PNHSKH, SAI), která společně hledá cestu, jak co nejefektivněji pomoci hudebnímu sektoru během koronavirové krize a zejména po ní. Na základě informací od dotčených jedinců a subjektů připravujeme návrh rychlé a koncepční pomoci, který bude v nejbližší době předložen vládě.
Seznam zúčastněných:
Brněnská asociace klubové hudby (BACH)
Česká asociace festivalů (ČAF)
Česká hudební rada (ČHR)
DILIA
Festivalová asociace (FESTAS)
Institut umění – Divadelní ústav (IDU) / SoundCzech
INTERGRAM
Music managers forum Czech Republic (MMF CR)
Ochranný svaz autorský (OSA)
Platforma nezávislých hudebníků a souborů klasické hudby (PNHSKH)
Svaz autorů a interpretů (SAI)

PŘEHLED INFORMACÍ PRO OSVČ V SOUVISLOSTI S COVID-19
1. ZÁLOHY NA SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ
Od března do srpna 2020 nemusíte platit předepsané zálohy na sociální pojištění. Můžete si tedy ihned zrušit trvalé příkazy na platby záloh na sociální pojištění, které posíláte ČSSZ. Znovu si trvalý příkaz obnovíte v září 2020 (záloha na sociální zabezpečení je splatná do konce měsíce, za který se platí – tedy záloha na září je splatná do 30. 9. 2020). V ročním vyúčtování se sníží celkové pojistné o částku odpovídající minimálním zálohám na důchodové pojištění za půl roku. Tato částka se zcela promine. O prominutí nemusíte žádat, změna platí automaticky.
Pokud odvádíte vyšší než minimální zálohy, pak nemusíte od března do srpna platit žádné zálohy. V ročním vyúčtování příští rok zpětně doplatíte za těchto 6 měsíců pouze rozdíl mezi minimální zálohou a skutečnou výší pojistného podle vašeho zisku za rok 2020 (tedy až v roce 2021 po podání po podání přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2020).
Pokud jste zálohu za březen 2020 již zaplatili, bude tato platba využita na jiné splatné závazky a pokud takové vůči ČSSZ nemáte, tak bude považovaná za předplacenou platbu na září 2020.
Neplacení záloh nebude mít vliv na výši důchodu – doba od března do srpna se i nadále započítává pro důchodové nároky. Bude se k ní přihlížet stejně, jako byste odváděli zálohy stanovené pro rok 2019.
Přehled o příjmech a výdajích za rok 2019 můžete podat u ČSSZ bez sankcí až do 3. srpna 2020.

2. ZÁLOHY NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ
Stejně jako u sociálního pojištění, ani u zdravotního pojištění nemusíte platit za období od března do srpna 2020 předepsané zálohy na zdravotní pojištění. Nezáleží na tom, jakou máte zdravotní pojišťovnu, platí to pro všechny pojišťovny. V ročním vyúčtování se sníží celkové pojistné o částku odpovídající minimálním zálohám na důchodové pojištění za půl roku. Tato částka se vám zcela promine, přičemž zůstáváte i nadále zdravotně pojištěni.
Můžete si tedy ihned zrušit trvalé příkazy na platby záloh na zdravotní pojištění, které posíláte své zdravotní pojišťovně (např. VZP). Znovu si trvalý příkaz obnovíte v září 2020 (záloha na zdravotní pojištění je splatná do 8. dne měsíce následujícího po měsíci, za který se platí – tedy záloha na září 2020 je splatná do 8. 10. 2020).
O odpuštění platby není potřeba žádat. Změna platí automaticky od března do srpna a týká se všech OSVČ (s hlavní i vedlejší výdělečnou činností).
Pokud odvádíte vyšší než minimální zálohy, nemusíte od března do srpna platit žádné zálohy. V ročním vyúčtování příští rok zpětně doplatíte za těchto 6 měsíců pouze rozdíl mezi minimální zálohou a skutečnou výší pojistného podle vašeho zisku za rok 2020 (tedy až v roce 2021 po podání po podání přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2020).
Pokud jste zálohu za březen 2020 již zaplatili, považuje se tato platba za zálohu na měsíc září 2020.
Přehled o příjmech a výdajích za rok 2019 můžete podat u své zdravotní pojišťovny bez sankcí až do 3. srpna 2020.

3. DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY
Pokud jste přihlášeni k DPH a nepovede se vám včas podat kontrolní hlášení k DPH, musíte je podat sami z vlastní iniciativy později, nejpozději do konce července. V takovém případě vám bude pokuta za pozdní podání automaticky prominuta. Pokud vás k podání finanční úřad bude muset vyzývat, budete muset spolu s pozdě podaným kontrolním hlášením žádat o prominutí sankce a doložit důvody související s koronavirem. Finanční úřady by měly k podání vyzývat až v srpnu, ale nyní není postup finanční správy jasně komunikovaný, proto doporučujeme s podáním neotálet.
Uvedené se nevztahuje na podání přiznání k DPH! To musíte podat včas, pokud nebudete mít prostředky na platbu DPH, můžete požádat o posečkání úhrady daně při doložení důvodů souvisejících s koronavirem.
Pokud je to možné, doporučujeme i nadále řádně podávat daňová přiznání k DPH a kontrolní hlášení!

4. PŘÍSPĚVEK VE VÝŠI 15.000,- KČ MĚSÍČNĚ
OSVČ, které musely uzavřít v důsledku vládních opatření své provozovny nebo jim tato opatření znemožnila výkon podnikatelské činnosti, budou po dobu omezení dostávat 15 tisíc korun měsíčně. Paušální náhrada by měla být vyplácena po celou dobu trvání omezení. Vyplácet ji budou finanční úřady.
Materiál zpracovala advokátní kancelář ŠTAIDL LEŠKA ADVOKÁTI pro Asociaci producentů v audiovizi.

Vyjádření manažerské asociace MMF Czech Republic z.s. k situaci ve výskytu koronaviru a onemocnění COVID-19 a Mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 10. 3. 2020.

Music Managers Forum Czech Republic chápe vážnost situace a smysl aktuálních opatření Vlády České republiky, které mají za cíl zamezit šíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 na území České republiky. Praktickým důsledkem této situace je i Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 10. 3. 2020 a s tím související zákaz divadelních, hudebních, filmových a dalších uměleckých představení, včetně dnešního zákazu akcí nad 30 osob.
Tato opatření se existenčně dotýkají celého kulturního sektoru a kreativních odvětví, mezi něž patří také hudební průmysl, který do ekonomiky státu přispívá nemalou měrou a zaměstnává velký počet profesionálů. MMF Czech Republic chce touto cestou navázat dialog s orgány České republiky a podílet se na řešení této krizové situace.
Hudebníci a pořadatelé představují viditelnou, ale tu menší část hudebního průmyslu, která je přímo dotčena vzniklou krizí. Za těmito profesemi se skrývá obrovské množství profesionálů, kteří se na pořádání koncertů a dalších akcí podílejí a jsou na nich finančně a existenčně závislí. Manažerům, agentům, technikům, produkčním, zvukařům a mnohým dalším hrozí ekonomická likvidace. Kulturní sféra nabízí minimálně úvazků na hlavní pracovní poměr, většina pracovníků je vedena jako OSVČ a zůstane tak zcela odříznuta od zdroje svých příjmů. V tomto nelehkém období tak budeme jen těžko schopni dostát svým finančním závazkům jak vůči státu, tak vůči svým dodavatelům, což může mít lavinový efekt na státní ekonomiku. Hudební průmysl přináší do ekonomiky státu nemalé finanční prostředky přímé i nepřímé, které díky koncertům či festivalům vznikají dalším ekonomickým subjektům.
V tuto chvíli je obtížné stanovit přesné finanční dopady na živý hudební sektor, protože není jasné, jak dlouho opatření potrvají. Míru dopadu budeme schopni určit až po ukončení Mimořádných opatření a návratu do běžného provozu. Proto bychom se rádi účastnili budoucích jednání o dalších krocích Vlády ČR či MK ČR a byli o těchto krocích na přímo informováni. Rádi bychom byli také informováni, zda existuje plán pro zapojení kulturního a především hudebního sektoru do Vládou zmiňované pomoci malým a středním podnikům. Music Managers Forum Czech Republic by také ocenilo zřízení přímého zmocněnce Vlády, na kterého se bude moci kulturní obec obracet v případě potřeby informací či řešení aktuálních problémů.